Bimsbeton Yapı Elemanları

Bimsbetondan mamul yapı elemanlarının kullanımı ve uygulama prensiplerini düzenleyen başlıca ulusal standart TS 2823 nolu standarttır. Bu standarta göre, bimsbetondan mamul yapı elemanları teçhizatlı olup olmama durumlarına göre başlıca iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir.

 

 • 1.     Teçhizatlı bimsbeton yapı elemanları,
 • 2.     Teçhizatsız bimsbeton yapı elemanları.

 

Teçhizatlı bimsbeton yapı elemanları kullanım amacı boyutlandırmalarına göre şu formlarda sınıflandırılmaktadır.

 

 • ·      Kapı ve pencere lentoları
 • ·      Döşeme plakları
 • ·      Çatı Plakları
 • ·      Düşey duvar elemanları
 • ·      Yatay duvar elemanları

 

Teçhizatsız bimsbeton yapı elemanları, boyut, şekil ve geometrik durumlarına göre beş ayrı grupta değerlendirilmektedir:

 

 • ·      Boşluklu duvar blokları
 • ·      Boşluklu dolgulu duvar blokları
 • ·      Dolu duvar blokları
 • ·      Özel yarıklı dolu duvar blokları
 • ·      Asmolen bloklar

 

 

Bu değerlendirmede yer alan ‘’boşluklu duvar blokları’’ ile ‘’boşlukları dolgulu duvar blokları’’ şekilsel form ve boşluk konumlarına göre dört ayrı biçimde üretilebilmektedir.

 

 • .     Tek sıra boşluklu bimsbloklar,
 • .     İki sıra boşluklu bimsbloklar,
 • .     Üç sıra boşluklu bimsbloklar,
 • .     Dört sıra boşluklu bimsbloklar.