Bimsblok Tarihçesi

Yapıda hafif malzeme kullanmak ihtiyacı tarihte çok eski zamanlarda dahi hissedilmiş olup, Romalılar zamanında ponza taşı gibi doğal hafif taşlar inşaatta kullanılmışlardir. Ancak, hafif malzemenin beton imalinde kullanılması geçen asrın ortalarına rastlamaktadır. Bu tarihlerde Almanya’da ‘’bims betonu’’, digger deyişle pomza taşı agregası kullanarak hafıf beton imal edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, İsveç, Danimarka, ABD ve digger bazı Avrupa ülkelerinde türlü patentler altında hafif betonlar imal edilmişse de hafif betonların çoğunlukla yapı endüstrisinde kullanılmaya başlanması vehafif beton teknolojisin gelişimi 2. Dünya savaşından sonra artmıştır.

Doğal gözenekli ve değişik yapıda agrega içeren beton türleri, özellikle bir çok ülkede halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların arasında kullanım açısından en yaygın olanları, pomza, volkanik tüf, genleşmiş perlit, diatomit, volkanik cüruf, vermikülit vb. Gibi doğal kayaçlardır. Bu kayaçlar, inşaat endüstrisinde doğal hafif agrega olarak değerlendirilmektedir.