Bimsblok Üretimi

Bim taşı, Bims maden ocağından bir lastik tekerlekli yükleyici ile kazılmak suretiyle, kamyonlara yüklenir. Endüstriyel önem taşıyan yataklardan açık işletme metodu ile üretilen Bims madeni, kamyonlar ile Bimsblok üretim süreci için fabrikaya nakledilir.

Fabrikada uygun kırma-elema sistemlerinde boyut küçültülerek sınıflandırılır ve bimsblok agregası haline dönüştürülür. Boyutlandırılmış olarak ayrı ayrı silolara nakledilir.

Bimsblok üretim sistemi, tamamen bilgisayar otomasyonlu robot teknolojisi ile donatılmış olan mekanize bir sistemle, silolarda toplanan bims agregası ve bağlayıcı olarak çimentonun sui le homojen olarak karıştırılması için miksere alınır.

Oluşturulan karışım, yüksek basınç ve vibrasyon altında kalıplara preslenir. Kalıp içerisinde istenen şekle giren Bims, paletler, elevator ve taşıyıcı robot aracılığıyla kamaralardaki raflara yerleştirilir.

Bimsbloklar istenen dayanıma ulaştıktan sonra, yine taşıyıcı ve istifleyici robot (forklift) vasıtası ile stok alanine sevk edilir.

Bimsblok üretiminde malzemelerin alınması, basınç ve vibrasyon miktarları gibi değişkenler tamamen bilgisayar ünitesince belirlenerek uygulanmaktadır. Üretimin her aşamasında, tamamen bilgisayarlı otomasyon söz konusudur.