Boşluklu Bimsblok Ürünleri

TS 2823 standartına göre, genişliği maksimum 190mm olan boşluklu duvar blokları bır veya iki sıra boşluklu, genişliği 200-mm-300mm arasında olanlar iki, üç ve dört sıra boşluklu, genişliği 365mm olanlar ise dört sıra boşluklu formda olmalıdır. Duvar bloklarının her iki alın yüzeyinde harç cebi bulunması da öngörülmüştür. 

Farklı boyutlardaki boşluklu bimsblok ürünlerine ait genel görünümler sektörel uygulamalardan örnekler alarak yukarıdaki resimde gösterilmiştir.