Bims Nedir?

Bims adı Almanca’dan gelir. Değişik dillerde farklı adlandırılır. İtalyanca’da Ponza veya Bims, Fransızca’da Ponce, İngilizce’de orta daneli olanlara Pumice denir. Doğal olarak ince daneli olanlara Pumicite denir. Türkçe’de ise süngertaşı, nasırtaşı, topuktaşı, hasırtaşı gibi adlarla bilinmektedir.

Bims, volkanik bir kayaç türü olup asidik ve bazik karakterli volkanik faaliyetlerle oluşmuştur. Volkanik bir cam yapısındadır.