Donatısız Yapı Malzemeleri

Donatısız yapı malzemeleri, genel olarak iki alt gruba ayrılmaktadır.

1.     Bimsblok
2.     Bims agregalı hafif beton.