İnşaat Sektöründe Bims Kullanımı

İnşaat sektöründe son yıllarda hafif yapı malzemelerine verilen önemin giderek artmasına parallel olarak, hammadde tüketiminde Bims taşının yapı malzemesi olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ayrıca , inşaat sketöründe tarihsel gelişim süreci içerisinde, yapılarda hafif beton karışımlarının kullanım gerekliliğinin çok eskilere dayandığı bilinen bir gerçektir.

Bimsin, ilk olarak Nevşehir ve Niğde bölgesindeki (Kapadokya) soğuk hava depolarında kullanıldığı belirtilmektedir. Arkasindan da Roma Dönemi’nde kullanılmıştır. Yakın tarihe bakıldığında ise, 20. Yüzyılın başından itibaren başta Almanya ve ABD olmak üzere birçok ülkede Bimsten mamul hafif yapı elemanları ve hafif beton üretilmiş ve özellikle II. Dünya savaşı’ndan sonra büyük çapta tüketilmeye başlanmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü, TS 2823’te Bimsten mamul yapı elemanlarını şöyle tanımlamıştır: ‘’Bimsten mamul yapı elemanları, Bims agregalarının çimento ve su ilavesi ile basınç altında, vibrasyonla sıkıştırılıp kür edilen ve gerektiğinde kuvarz kumu da ilave edilerek üretilen yapı elemanlarıdır. ‘’ Aynı standartta bu yapı elemanları genel anlamda donatılı ve donatısız olarak ikiye ayrılmıştır.