İnşaat Sektöründe Pomza Kullanımı

Pomza bilindiği gibi endüstriyel bir hammadde olarak birçok sektörel alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım, endüstriyel amacına gore ya ana hammadde olarak veya katkı malzemesi biçimindedir.

Pomzanın dünyada ve ülkemizde en yaygın kullanım alanı inşaat sektörüdür. Bununla beraber dünyada pek çok endüstri alanının da temel hammadde kaynağı olmasına ragmen, ülkemizde tekstil sektörü haricindeki diğer endüstri alanlarında durum farklılıkj göstermektedir. Bu farklılık, ithal-işlenmiş ürün halinde farklı ticari markalar olarak kullanılması, daha pahalı alternative ürünlerin kullanımı ve kullanım alanlarındaki endüstri dallarına hitap edecek işleme tesisleri ile ilgili yatırımların yok denecek kadar az olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ülkemizin geniş ve yğksek kaliteli rezervlerini oluşturan pomza madenlerinin karakteristik özelliklerinin yeterince ortaya konulamaması sebebiyle, rezervlerin atıl kalması veya yok pahasına ijraç edilmesi, ülkemiz ekonomisi açısından büyük kayıptır.